Dokumenty na II etap XXIV OI

Podstawowym dokumentam dotyczącym zawodów II stopnia XXIV Olimpiady są Zasady organizacji zawodów II i III stopnia. Oto lista pozostałych dokumentów związanych z tymi zawodami.

© Anna Michalska
Uniwersytet Warszawski