Książeczka XXII OI

Tytuł: XXII Olimpiada Informatyczna 2014/2015
Redakcja: Tomasz Idziaszek, Jakub Radoszewski
ISBN:
978-83-64292-02-6

Pozycja dotowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Copyright by: Komitet Główny Olimpiady Informatycznej, Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów, ul. Nowogrodzka 73, 02-006 Warszawa

Pliki:
oi22.pdf (1.9 MB)

© Anna Michalska
Uniwersytet Warszawski