Bartosz Janiak
Osiągnięcia:
  • Finał XIII OI 2005/2006 : laureat III miejsca