Henryk Kawka
Osiągnięcia:
  • Nagrodzeni nauczyciele 2021/2022 : Nagroda II stopnia za osiągnięcia wyróżniające
  • Nagrodzeni nauczyciele 2022/2023 : Nagroda II stopnia za osiągnięcia wyróżniające