Jakub Boguta
Jakub Boguta
Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Królowej Jadwigi, Lublin
Osiągnięcia:
  • Finał XXI OI 2013/2014 : laureat III miejsca
  • Finał XXII OI 2014/2015 : laureat II miejsca
  • BOI 2015 : brązowy medal
  • Finał XXIII OI 2015/2016 : laureat II miejsca
  • Finał XXIV OI 2016/2017 : laureat II miejsca