Jakub Tlałka
XIV LO im. Stanisława Staszica, Warszawa
Osiągnięcia:
  • Finał XV OI 2007/2008 : finalista z wyróżnieniem