Jan Kosiorowski
Osiągnięcia:
  • Finał XXXI OI 2023/2024 : laureat III miejsca