Jan Zimnoch
Osiągnięcia:
  • Finał XXX OI 2022/2023 : finalista z wyróżnieniem
  • Finał XXXI OI 2023/2024 : laureat III miejsca