Kajetan Ramsza
Osiągnięcia:
  • Finał XXIX OI 2021/2022 : laureat III miejsca
  • Finał XXX OI 2022/2023 : laureat II miejsca
  • Finał XXXI OI 2023/2024 : laureat I miejsca
  • CEOI 2024 : brązowy medal