Karol Pokorski
Karol Pokorski
III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP, Gdynia
Osiągnięcia:
  • Finał XVII OI 2009/2010 : laureat II miejsca
  • Finał XVI OI 2008/2009 : laureat III miejsca
  • Finał XVIII OI 2010/2011 : finalista z wyróżnieniem