Konrad Majewski
Osiągnięcia:
  • Finał XXII OI 2014/2015 : laureat II miejsca