Marcin Smulewicz
Marcin Smulewicz
LO im. Bolesława Prusa, Skierniewice
Osiągnięcia:
  • Finał XVII OI 2009/2010 : laureat III miejsca
  • Finał XVI OI 2008/2009 : finalista z wyróżnieniem
  • Finał XVIII OI 2010/2011 : laureat II miejsca
  • CEOI 2011 : brązowy medal
  • Finał XIX OI 2011/2012 : laureat I miejsca