Marek Zbysiński (Warszawa)
XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica
Osiągnięcia:
  • Finał XXI OI 2013/2014 : laureat III miejsca
  • Finał XXII OI 2014/2015 : laureat III miejsca