Michał Śliwiński
Osiągnięcia:
  • Nagrodzeni nauczyciele 2021/2022 : Nagroda III stopnia za osiągnięcia znaczące
  • Nagrodzeni nauczyciele 2023/2024 : Nagroda II stopnia za osiągnięcia wyróżniające