Ryszard Szubartowski
Osiągnięcia:
  • Nagrodzeni nauczyciele 2021/2022 : Nagroda I stopnia za osiągnięcia wybitne