Tomasz Kościuszko
Osiągnięcia:
  • Finał XXI OI 2013/2014 : laureat III miejsca
  • Finał XXII OI 2014/2015 : laureat III miejsca
  • Finał XXIII OI 2015/2016 : laureat II miejsca