Wiktor Jakubiuk
Wiktor Jakubiuk
Dulwich College, London
Osiągnięcia:
  • Finał XV OI 2007/2008 : laureat III miejsca
  • Finał XVI OI 2008/2009 : finalista
  • IOI 2008 : srebrny medal (reprezentacja Wielkiej Brytanii)