Wiktor Kotala
Osiągnięcia:
  • Finał XXIX OI 2021/2022 : finalista z wyróżnieniem