Zuzanna Ossowska
Osiągnięcia:
  • Finał XXVII OI 2019/2020 : finalistka
  • Finał XXVIII OI 2020/2021 : finalistka z wyróżnieniem
  • EGOI 2021 : złoty medal
  • Finał XXIX OI 2021/2022 : finalistka