Informacje o Free Pascal Compiler

FPC jest darmowym kompilatorem języka Pascal. Dostępne są jego wersje dla różnych systemów operacyjnych, m.in. Windows, Linux. Więcej informacji na temat kompilatora można znaleźć na stronie projektu: http://www.freepascal.org/. Ponadto FPC jest standardowym pakietem w większości dystrybucji Linuksa.

Potrzebne pliki

Instalacja kompilatora w systemie Windows

  1. Ściągnij wszystkie podane wyżej pliki i skopiuj je do katalogu tymczasowego,
  2. Uruchom instalator (install.exe), wybierz odpowiedni katalog docelowy (domyślnie c:\pp).
  3. Dodaj do zmiennej PATH katalog w którym zostały zainstalowane pliki wykonywalne kompilatora (zazwyczaj c:\pp\bin\go32v2).
  4. Kompilator jest już zainstalowany, można go uruchomić komendą ppc386, środowisko programistyczne można uruchomić poleceniem fp.exe.
© Anna Michalska
Uniwersytet Warszawski