This document is not available in English version.

X OI - Przepisy

Wszystkim zawodnikom biorącym udział w Olimpiadzie Informatycznej szczególnie polecamy zapoznanie się z przepisami regulującymi przebieg Olimpiady, szczególnie z:

Wszelkie zasady i przepisy dotyczące Olimpiady Informatycznej stanowione są przez Komitet Główny Olimpiady Informatycznej.