Polish version    English version  
 


 Aktualności
 O olimpiadzie
 Komitety
 XVIII OI 2010/2011
 Historia OI
 Książeczki OI
 Reprezentacja
 Obozy Olimpiady
 Galeria zdjęć
 Ciekawe odsyłacze
 OIG LiveCD
 IV OIG 2009/2010
 Historia OIG
 SIO
 MAIN
Przykładowe programy


Poniżej prezentujemy rozwiązania bardzo prostych zadań:

Kwadrat (skrót: kwa)

Treść zadania

Napisz program, który wczytuje ze standardowego wejścia liczbę całkowitą x (-100 <= x <= 100) i wypisuje na standardowe wyjście jej kwadrat.

Rozwiązanie w C (plik kwa.c)

 #include <stdio.h>
 
 int main()
 {
  int liczba;
  scanf("%d", &liczba);
  printf("%d\n", liczba * liczba);
  return 0;
 }

Rozwiązanie w C++ (plik kwa.cpp)

 #include <cstdio>
 using namespace std;
 
 int main()
 {
  int liczba;
  scanf("%d", &liczba);
  printf("%d\n", liczba * liczba);
  return 0;
 }

Rozwiązanie w C++ z użyciem strumieni (plik kwa.cpp)

 #include <iostream>
 using namespace std;
 
 int main()
 {
  ios_base::sync_with_stdio(0);
  int liczba;
  cin >> liczba;
  cout << liczba * liczba << endl;
  return 0;
 }
W przypadku używania strumieni wyłączenie synchronizacji wejścia/wyjścia przy pomocy polecenia ios_base::sync_with_stdio(0); jest konieczne ze względów wydajnościowych.

Rozwiązanie w Pascalu (plik kwa.pas)

 var
  liczba:integer; 
 
 begin
  Read(liczba);
  Writeln(liczba * liczba);
 end.

Rozwiązanie w Javie (plik kwa.java)

import java.io.BufferedReader;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStreamReader;
import java.util.StringTokenizer;

public class kwa{
 public static void main(String[] args) throws java.io.IOException {
  BufferedReader bufReader = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
  StringTokenizer tokenizer = new StringTokenizer(bufReader.readLine());
  int n = Integer.parseInt(tokenizer.nextToken());
  System.out.println(n * n);
 }
}

Odwrotność (skrót: odw)

Treść zadania

Napisz program, który wczytuje ze standardowego wejścia jedno słowo długości od 1 do 100 znaków i wypisuje na standardowe wyjście słowo o odwrotnej kolejności liter.

Rozwiązanie w C (plik odw.c)

 #include <stdio.h>
 
 #define MAX_DLUGOSC 100
 
 int main()
 {
  char slowo[MAX_DLUGOSC+1];
  int i;
  scanf("%s", slowo);
  for (i = 0; slowo[i] != 0; ++i);
  while (i > 0) printf("%c", slowo[--i]);
  printf("\n");
  return 0;
 }

Rozwiązanie w C++ (plik odw.cpp)

#include <cstdio>
#define MAX_DLUGOSC 100
using namespace std;

int main()
{
 char slowo[MAX_DLUGOSC+1];
 int i;
 scanf("%s", slowo);
 for(i = 0; slowo[i] != 0; ++i);
 while(i--)
  printf("%c", slowo[i]);
 printf("\n");
 return 0;
}

Rozwiązanie w C++ z użyciem strumieni (plik odw.cpp)

#include <iostream>
#define MAX_DLUGOSC 100
using namespace std;

int main()
{
 ios_base::sync_with_stdio(0);
 char slowo[MAX_DLUGOSC+1];
 int i;
 cin >> slowo;
 for(i = 0; slowo[i] != 0; ++i);
 while(i--)
  cout << slowo[i];
 cout << endl;
 return 0;
}
W przypadku używania strumieni wyłączenie synchronizacji wejścia/wyjścia przy pomocy polecenia ios_base::sync_with_stdio(0); jest konieczne ze względów wydajnościowych.

Rozwiązanie w Pascalu (plik odw.pas)

 var
  slowo:string;
  i:integer;
 
 begin
  Read(slowo);
  for i := length(slowo) downto 1 do
   Write(slowo[i]);
  Writeln;
 end.

Rozwiązanie w Javie (plik odw.java)

import java.io.BufferedReader;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStreamReader;
import java.util.StringTokenizer;

public class odw{
 public static void main(String[] args) throws java.io.IOException {
  BufferedReader bufReader = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
  StringTokenizer tokenizer = new StringTokenizer(bufReader.readLine());
  String slowo = tokenizer.nextToken();
  StringBuffer odwrotnosc = new StringBuffer();
  for (int i=0;i<slowo.length();++i){
   odwrotnosc.append(slowo.charAt(slowo.length()-i-1));
  }
  System.out.println(odwrotnosc.toString());
 }
}
Wersja do druku