Krzysztof Diks


Wstęp

Oddajemy do rąk czytelników sprawozdanie i rozwiązania zadań z VIII Olimpiady Informatycznej. Od opublikowania sprawozdań z VII Olimpiady w naszym olimpijskim świecie wydarzyło się bardzo wiele. Zacznijmy od sukcesów reprezentantów Polski na arenie międzynarodowej.

Już po opublikowaniu sprawozdań z VII Olimpiady odbyła się 12-ta Międzynarodowa Olimpiada Informatyczna (Pekin, Chiny, 23-30 września, 2000). W tych zawodach Polskę reprezentowali laureaci VII Olimpiady Informatycznej - Tomasz Czajka, Tomasz Malesiński, Krzysztof Onak i Grzegorz Stelmaszek. W zawodach wzięły udział 4-osobowe ekipy z 71 krajów. Wśród najlepszych młodych informatyków z całego świata nasi reprezentanci spisali się znakomicie. Złote medale zdobyli Tomasz Czajka i Krzysztof Onak, natomiast Tomasz Malesiński zdobył srebrny medal. Więcej o olimpiadzie w Pekinie można znaleźć pod adresem internetowym www.ioi2000.org.cn.

W tym roku Polska była organizatorem 7-ej Bałtyckiej Olimpiady Informatycznej (Sopot, 16-17 czerwca, 2001). W zawodach wzięli udział uczniowie z Danii, Estonii, Finlandii, Niemiec, Łotwy, Litwy, Polski i Szwecji. Z każdego kraju, z wyjątkiem Danii i Polski, przejechało po sześciu zawodników. Danię reprezentował jeden zawodnik, natomiast Polskę 12 zawodników - czołówka z finałów VIII Olimpiady Informatycznej. Kraje bałtyckie od lat zaliczają się do czołówki młodzieżowej informatyki. W tak doborowej stawce Polacy wypadli bardzo dobrze zdobywając 3 złote medale (Michał Adamaszek, Paweł Parys, Krzysztof Kluczek), 4 srebrne medale (Tomasz Malesiński, Karol Cwalina, Arkadiusz Pawlik, Piotr Stańczyk) i 2 brązowe medale (Marek Żylak i Marcin Michalski). Impreza została przeprowadzona bardzo sprawnie dzięki sprawdzonej ekipie organizatorów z olimpiady krajowej, jak i współorganizatorów: firm Prokom Software S.A. i Combidata Poland Sp. z o.o., oraz miasta Sopot. Więcej o samej imprezie można przeczytać pod adresem www.ii.uni.wroc.pl/boi.

W dniach 14-21 czerwca 2001 roku, w Tampere w Finlandii, odbyła się 13-ta Międzynarodowa Olimpiada Informatyczna. W Olimpiadzie udział wzięło 272 zawodników z 74 krajów. Polska była reprezentowana przez złotych medalistów VIII Olimpiady Informatycznej: Pawła Parysa, Tomasza Malesińskiego, Mateusza Kwaśnickiego i Karola Cwalinę. Każdy z naszych reprezentantów zdobył medal: Tomek - złoty, Paweł i Mateusz - srebrne, Karol - brązowy. Należy pokreślić dobrą passę naszych reprezentantów, którzy corocznie z Olimpiady Międzynarodowej przywożą medale, a od siedmiu lat zawsze są wśród nich medale złote. Sukcesy polskich olimpijczyków i doskonała organizacja przez Polskę imprez międzynarodowych zostały dostrzeżone i Polska uzyskała w Tampere prawo organizacji Międzynarodowej Olimpiady Informatycznej w roku 2005. Więcej o olimpiadzie w Tampere można znaleźć na stronach www.ioi2001.edu.fi.

Olimpiada w Tampere była ważnym etapem w rozwoju olimpiad informatycznych. Po raz pierwszy zawodnicy pracowali w środowisku linuksowym i korzystali z kompilatorów gcc i fpc. Zawody przebiegły gładko i wydaje się, że to nowe środowisko programistyczne na długo zagości na olimpiadach informatycznych.

Ten rok był także rewolucyjny w krajowej olimpiadzie. Po raz pierwszy na wielką skalę wykorzystaliśmy Internet do komunikacji z zawodnikami. W I etapie zawodnicy mogli zgłaszać swoje rozwiązania również przez Internet. W etapach II i III każdy mógł konkurować z najlepszymi korespondencyjnie przez Internet. Przy okazji Bałtyckiej Olimpiady Informatycznej przeprowadziliśmy wraz z Gazetę Wyborczą i firmą Prokom Software internetowe zawody programistyczne pod nazwą ,,Pogromcy Algorytmów''. Zawody cieszyły się dużą popularnością i myślimy o ich powtórzeniu. Olimpiada krajowa zmierza stopniowo w kierunku środowiska linuksowego. Takie środowisko było już dostępne w trzecim etapie.

Tak wielkie zmiany nie byłyby możliwe bez zaangażowania wielu osób współpracujących z Olimpiadą, w szczególności pracowników i studentów Instytutów Informatyki Uniwersytetów Warszawskiego i Wrocławskiego. Wszystkim serdecznie dziękuję.

Prezentowana książeczka zawiera zadania wraz z rozwiązaniami z VIII Olimpiady Informatycznej. Na dyskietce załączono programy wzorcowe i testy, które posłużyły do sprawdzenia rozwiązań zawodników. Przedstawiamy też zadania z tegorocznych olimpiad, bałtyckiej i międzynarodowej oraz olimpiady w Pekinie. Wszystkim autorom materiałów zawartych w tym wydawnictwie serdecznie dziękuję. Mam nadzieję, że przedstawione materiały pozwolą na jeszcze lepsze przygotowywanie się do udziału w olimpiadach informatycznych, jak i posłużą doskonaleniu umiejętności algorytmiczno-programistycznych.Krzysztof Diks
Warszawa, siepień 2001