XIII Międzynarodowa Olimpiada Informatyczna, Tampere 2001powrót