Kontakt do Inspektora Ochrony Danych

Inspektor Ochrony Danych - Beata Duch-Kosiorek, e-mail: iod@fri.edu.pl