Polish version    English version  
  History of OI -> X OI 2002/2003 -> Rules


 News
 About Olympic
 History of OI
XVII OI 2009/2010
XVI OI 2008/2009
XV OI 2007/2008
XIV OI 2006/2007
XIII OI 2005/2006
XII OI 2004/2005
XI OI 2003/2004
X OI 2002/2003
Schedule
Problems
Stage III - results
Stage II - results
Stage I - results
Stage II
Rules
For contestants
Helpful resources
IX OI 2001/2002
VIII OI 2000/2001
VII OI 1999/2000
VI OI 1998/1999
V OI 1997/1998
IV OI 1996/1997
III OI 1995/1996
II OI 1994/1995
I OI 1993/1994
 OI books
 National team
 Olympic camps
 Photo gallery
 Links
 SIO
 MAIN
This document is not available in English version.

Ustalenia techniczne na I etap X Olimpiady Informatycznej

Polecenia używane do kompilacji rozwiązań (np. zadania abc):

 • Pascal - ppc386 -O2 -XS abc.pas,
 • C - gcc -O2 -static -lm abc.c,
 • C++ - g++ -O2 -static -lm abc.cpp.

Do kompilowania rozwiązań używane będą następujące kompilatory:

 • Pascal - Free Pascal Compiler 1.0.6
 • C/C++ - GCC 2.95.x.

Ograniczenia:

 • kod źródłowy rozwiązania nie powinien przekraczać 100 KB, a kod wykonywalny 2 MB,
 • czas kompilacji rozwiązania nie powinien przekraczać 30 s,
 • rozwiązania będą miały do dyspozycji 32 MB pamięci (jednak ta wartość dotyczy sumarycznego zapotrzebowania na pamięć, a więc zawiera m.in. rozmiar kodu wykonywalnego, stosu, sterty itp.).

Rozwiązania powinny:

 • składać się z jednego pliku źródłowego o nazwie podanej w treści zadania,
 • czytać dane ze standardowego wejścia, zapisywać wynik na standardowe wyjście,
 • kończyć działanie kodem wyjścia 0 (inne kody wyjścia uznawane są za błąd wykonania).

Rozwiązania nie mogą:

 • otwierać jakichkolwiek plików ,
 • tworzyć nowych procesów,
 • korzystać z funkcji sieciowych,
 • korzystać z zewnętrznych bibliotek (np. crt, graph),
 • uruchamiać innych programów.

Więcej informacji (w tym przykłady) można znaleźć w witrynie internetowej Olimpiady.
Print friendly version