Książeczka XIII OI

Tytuł: XIII Olimpiada Informatyczna 2005/2006
Redakcja: Przemysława Kanarek, Adam Iwanicki
ISBN: 83-922946-1-0

Pozycja dotowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Druk książki został sfinansowany przez PROKOM Software SA.

Copyright by: Komitet Główny Olimpiady Informatycznej, Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów, ul. Nowogrodzka 73, 02-006 Warszawa

Pliki:
oi13-b5.pdf (1.7 MB)
oi13-b5.ps (3.9 MB)
oi13-a4.pdf (format A4, 1.7 MB)
oi13-a4.ps (format A4, 3.9 MB)