Zadania XXIV OI

Treści zadań są dostępne w serwisie Szkopuł. Serwis umożliwia także nadsyłanie rozwiązań tych zadań i automatyczne sprawdzanie ich na zestawach testowych użytych podczas zawodów.

© Anna Michalska
Uniwersytet Warszawski