XII Międzynarodowa Olimpiada Informatyczna, Pekin 2000powrót