Ustalenia techniczne XXI OI

Polecenia używane do kompilacji rozwiązań (np. zadania abc):

 • Dla c - gcc -O2 -static abc.c -lm
 • Dla cpp - g++ -O2 -static abc.cpp -lm -std=gnu++0x
 • Dla pas - ppc386 -O2 -XS -Xt abc.pas

Do kompilowania rozwiązań używane będą następujące kompilatory:

 • Pascal - Free Pascal Compiler 2.4.4
 • C/C++ - GCC 4.6.3

Ograniczenia:

 • kod źródłowy rozwiązania nie powinien przekraczać 100 KB, a kod wykonywalny 10 MB,
 • czas kompilacji rozwiązania nie powinien przekraczać 30 s,
 • wielkość pamięci operacyjnej dostępnej programom będzie podana w treści zadań (jednak ta wartość dotyczy sumarycznego zapotrzebowania na pamięć, a więc zawiera m.in. rozmiar kodu wykonywalnego, stosu, sterty itp.).

Rozwiązania powinny:

 • składać się z jednego pliku źródłowego o nazwie podanej w treści zadania,
 • czytać dane ze standardowego wejścia, zapisywać wynik na standardowe wyjście, chyba że dla danego zadania wyraźnie napisano inaczej,
 • kończyć działanie kodem wyjścia 0 (inne kody wyjścia uznawane są za błąd wykonania).

Rozwiązania nie mogą:

 • otwierać jakichkolwiek plików,
 • tworzyć nowych procesów,
 • korzystać z funkcji sieciowych,
 • korzystać z zewnętrznych bibliotek (np. crt, graph),
 • uruchamiać innych programów.