Stypendia

W ramach "Programu Stypendialnego Olimpiady Informatycznej", Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – Państwowy Instytut Badawczy (w skrócie NASK – PIB) przekaże bezpośrednio w formie stypendiów i nagród wskazanym przez FRI laureatom i nauczycielom, według następujących kategorii:

 1. stypendia dla laureatów i laureatek Olimpiady Informatycznej:
  1. laureaci I miejsca – 30 000 zł (3 000 zł miesięcznie, co najwyżej 8 laureatów I stopnia),
  2. laureaci II miejsca – 20 000 zł (2 000 zł miesięcznie, co najwyżej 24 laureatów I i II stopnia),
  3. laureaci III miejsca – 15 000 zł (1 500 zł miesięcznie, co najwyżej 48 laureatów, I, II i III stopnia).
 2. stypendia dla medalistek Europejskiej Olimpiady Informatycznej Dziewcząt, które nie otrzymują w danym roku szkolnym stypendiów dla laureatek Olimpiady Informatycznej:
  1. złoty medal – 7 500 zł,
  2. srebrny medal – 5 000 zł,
  3. brązowy medal – 2 500 zł,
 3. stypendia dla nauczycieli i nauczycielek za osiągnięcia w pracy z uczniami uzdolnionymi:
  1. stypendia I stopnia, osiągnięcia wybitne – 30 000 zł (3 000 zł miesięcznie, co najwyżej 4 laureatów),
  2. stypendia II stopnia, osiągnięcia wyróżniające – 20 000 zł (2 000 zł miesięcznie, co najwyżej 12 laureatów nagród I i II stopnia),
  3. stypendia III stopnia, osiągnięcia znaczące – 15 000 zł (1 500 zł miesięcznie, co najwyżej 24 laureatów nagród I, II i III stopnia),
  4. coroczne stypendium specjalne za osiągnięcia w pracy z uczniami uzdolnionymi informatycznie – dla informatycznego „superbelfra” – w wysokości 50 000 zł; nauczyciel może otrzymać stypendium dla superbelfra nie częściej niż raz na pięć lat.

Stypendium dla laureata może otrzymać tylko osoba, która podczas pobierania stypendium jest osobą uczącą się lub posiadającą status studenta.

Pierwszym okresem obowiązywania Porozumienia był rok szkolny 2021/2022. Obecne porozumienie dotyczy roku szkolnego 2023/2024.