Program stypendialny

Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – Państwowy Instytut Badawczy (w skrócie NASK – PIB) oraz Fundacja Rozwoju Informatyki (w skrócie FRI) zawarły porozumienie w sprawie powołania "Programu Stypendialnego Olimpiady Informatycznej" skierowanego do laureatów i laureatek Olimpiady Informatycznej, medalistów międzynarodowych olimpiad informatycznych* medalistek Europejskiej Olimpiady Informatycznej Dziewcząt, medalistów Akademickich Mistrzostw Świata w Programowaniu Zespołowym* oraz wybitnych nauczycieli i nauczycielek  pracujących z uczniami uzdolnionymi informatycznie. Program powstał z inicjatywy pana Janusza Cieszyńskiego, sekretarza stanu i Pełnomocnika Rządu ds. Cyberbezpieczeństwa. W ramach programu NASK – PIB przekaże bezpośrednio w formie stypendiów i nagród wskazanym przez FRI laureatom i nauczycielom, według następujących kategorii:

 1. stypendia dla laureatów i laureatek Olimpiady Informatycznej:
  1. laureaci i laureatki I miejsca – 30 000 zł (3 000 zł miesięcznie, co najwyżej 8 laureatów I stopnia),
  2. laureaci i laureatki II miejsca – 20 000 zł (2 000 zł miesięcznie, co najwyżej 24 laureatów I i II stopnia),
  3. laureaci i laureatki III miejsca – 15 000 zł (1 500 zł miesięcznie, co najwyżej 48 laureatów, I, II i III stopnia).
 2. stypendia dla medalistów Międzynarodowej Olimpiady Informatycznej:*
  1. złoty medal – 10 000 zł,
  2. srebrny medal – 7 500 zł,
  3. brązowy medal – 5 000 zł.
 3. stypendia dla medalistówek Bałtyckiej Olimpiady Informatycznej, Środkowoeuropejskiej Olimpiady Informatycznej i* Europejskiej Olimpiady Informatycznej Dziewcząt, które nie otrzymują w danym roku szkolnym stypendiów dla laureatek Olimpiady Informatycznej:
  1. złoty medal – 7 500 zł,
  2. srebrny medal – 5 000 zł,
  3. brązowy medal – 2 500 zł,
 4. stypendia dla nauczycieli i nauczycielek za osiągnięcia w pracy z uczniami uzdolnionymi:
  1. stypendia I stopnia, osiągnięcia wybitne – 30 000 zł (3 000 zł miesięcznie, co najwyżej 4 laureatów),
  2. stypendia II stopnia, osiągnięcia wyróżniające – 20 000 zł (2 000 zł miesięcznie, co najwyżej 12 laureatów nagród I i II stopnia),
  3. stypendia III stopnia, osiągnięcia znaczące – 15 000 zł (1 500 zł miesięcznie, co najwyżej 24 laureatów nagród I, II i III stopnia),
  4. coroczne stypendium specjalne za osiągnięcia w pracy z uczniami uzdolnionymi informatycznie – dla informatycznego „superbelfra” – w wysokości 50 000 zł; nauczyciel może otrzymać stypendium dla superbelfra nie częściej niż raz na pięć lat.
 5. stypendia za osiągnięcia w finałach Akademickich Mistrzostw Świata w Programowaniu Zespołowym:*
  1. drużynowy złoty medal – 90 000 zł (do podziału pomiędzy 3 zawodników),
  2. drużynowy srebrny medal – 75 000 zł (do podziału pomiędzy 3 zawodników),
  3. drużynowy brązowy medal – 60 000 zł (do podziału pomiędzy 3 zawodników).

Stypendium dla laureata może otrzymać tylko osoba, która podczas pobierania stypendium jest osobą uczącą się lub posiadającą status studenta.

Pierwszym okresem obowiązywania Porozumienia był rok szkolny 2021/2022. Obecne porozumienie dotyczy roku szkolnego 2023/2024.

* Zmiany zgodnie z Aneksem nr 1 do POROZUMIENIA.