Komitet Główny Olimpiady

mgr Szymon Acedański
Instytut Informatyki Uniwersytetu Warszawskiego

dr Piotr Chrząstowski-Wachtel
Instytut Informatyki Uniwersytetu Warszawskiego

prof. dr hab. inż. Zbigniew Czech
Politechnika Śląska

Paweł Dietrich
student Instytutu Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego
lider techniczny

prof. dr hab. Krzysztof Diks
Instytut Informatyki Uniwersytetu Warszawskiego
przewodniczący Komitetu Głównego

prof. dr hab. inż. Piotr Formanowicz
Instytut Informatyki Politechniki Poznańskiej

dr Paweł Gawrychowski, prof. UWr
Instytut Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego

dr Tomasz Idziaszek
Algonotes.com
sekretarz naukowy

mgr Monika Kozłowska-Zając
Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie
koordynator Olimpiady

prof. dr hab. inż. Marek Krętowski
Wydział Informatyki Politechniki Białostockiej

dr Marcin Kubica
Instytut Informatyki Uniwersytetu Warszawskiego

Tadeusz Kuran
współtwórca OI

dr Anna Kwiatkowska
Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Gimnazjum i Liceum Akademickie w Toruniu

prof. dr hab. Krzysztof Loryś
Instytut Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego
wiceprzewodniczący

prof. dr hab. Jan Madey
Instytut Informatyki Uniwersytetu Warszawskiego

Jan Kanty Milczek
Deepsense.ai

dr hab. Jakub Radoszewski, prof. UW
Instytut Informatyki Uniwersytetu Warszawskiego
wiceprzewodniczący i lider Jury

prof. dr hab. Wojciech Rytter
Instytut Informatyki Uniwersytetu Warszawskiego

prof. dr hab. Krzysztof Stencel
Instytut Informatyki Uniwersytetu Warszawskiego

prof. dr hab. Maciej M. Sysło
Instytut Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego
powołał OI

dr Maciej Ślusarek
Katedra Algorytmiki Uniwersytetu Jagiellońskiego

dr hab. Bartosz Walczak, prof. UJ
Katedra Algorytmiki Uniwersytetu Jagiellońskiego

dr hab. Tomasz Waleń
Instytut Informatyki Uniwersytetu Warszawskiego