Projekt MAP

Fundacja Rozwoju Informatyki prowadzi projekt Mistrzostwa w Algorytmice i Programowaniu ustanowiony w ramach programu rządowego "Program Rozwoju Talentów Informatycznych na lata 2019-2029". W roku szkolnym 2019/2020 miała miejsce edycja pilotażowa projektu. Obecnie realizowana jest edycja w latach szkolnych 2020/2021 i 2021/2022.

Projekt jest skierowany głównie do utalentowanej informatycznie młodzieży szkół średnich zainteresowanych rozwijaniem wiedzy i umiejętności algorytmicznych i programistycznych. W ramach projektu uczniowie mogą brać udział w regularnych kółkach algorytmiczno-programistycznych prowadzonych przez nauczycieli lub studentów informatyki (zazwyczaj z osiągnięciami w Olimpiadzie Informatycznej), obozach naukowych, turniejach algorytmiczno-programistycznych – indywidualnych i zespołowych. Ponadto w projekcie oferowane są: serwisy z zadaniami, spotkania z laureatami Olimpiady Informatycznej o wybitnych osiągnięciach naukowych lub zawodowych, mini kursy na aktualne, ważne zagadnienia informatyczne, webinaria tematyczne, wykłady poszerzające wiedzę informatyczną i wiele innych przedsięwzięć. Osoby z najlepszymi osiągnięciami w Olimpiadzie Informatycznej trafią do kadry Narodowej pracującej pod opieką wybitnych mentorów-trenerów.

Więcej o projekcie znajdziesz na stronie map.org.pl.