Niebieskie książeczki

Najlepszym źródłem informacji o Olimpiadzie Informatycznej są publikacje na ten temat wydawane wspólnie przez MEN, Instytut Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego i Komitet Główny Olimpiady Informatycznej, czyli tzw. niebieskie książeczki. Znajdują się w nich wszystkie informacje o zadaniach i wynikach zarówno krajowych jak i międzynarodowych olimpiad informatycznych, a także opracowania zadań.

Aktualnie do nabycia są książeczki nt. V, VIII, XI, XV, XVI, XIX, XX i XXI Olimpiady.

Nakład książeczek z pozostałych Olimpiad został wyczerpany.

Niebieskie książeczki są bezpłatne. Zamawiający musi jednak ponieść koszty przesyłki.

Aby zamówić niebieskie książeczki należy wysłać zamówienie pocztą zwykłą z załączonymi znaczkami na pokrycie kosztów wysyłki.

W zamówieniu prosimy podać jakie książki są zamawiane oraz dokładny adres na jaki zostaną one wysłane.

Koszt znaczków, które należy dołączyć do zamówienia, zależny jest od wagi książek i przedstawia się następująco:

- 1 lub 2 książki - znaczki za 6,60 zł

- 3 lub 4 książki - znaczki za 15,00 zł

- 5 lub 6 książek - znaczki za 6,60 zł i 15,00 zł

- 7 lub 8 książek - 2 x znaczki po 15,00 zł.

Prosimy o przysyłanie znaczków w ww. nominałach, aby mogły zostać naklejone na dwie koperty.

Zamówienie prosimy kierować na adres:

Olimpiada Informatyczna

ul. Nowogrodzka 73

02-006 Warszawa

Kontakt w sprawie niebieskich książeczek: sekretariat@oi.edu.pl