Program stypendialny

W piątek 22 października 2021 r. Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – Państwowy Instytut Badawczy (w skrócie NASK – PIB) oraz Fundacja Rozwoju Informatyki (w skrócie FRI) zawarły porozumienie w sprawie powołania "Programu Stypendialnego Olimpiady Informatycznej" skierowanego do laureatów Olimpiady Informatycznej, medalistów międzynarodowych olimpiad informatycznych, medalistów Akademickich Mistrzostw Świata w Programowaniu Zespołowym oraz wybitnych nauczycieli pracujących z uczniami uzdolnionymi informatycznie. Program powstał z inicjatywy pana Janusza Cieszyńskiego, sekretarza stanu i Pełnomocnika Rządu ds. Cyberbezpieczeństwa. Podpisy pod porozumieniem złożyli pan Wojciech Pawlak, dyrektor NASK – PIB, oraz prof. dr hab. Krzysztof Diks, przewodniczący Komitetu Głównego Olimpiady Informatycznej. W ramach programu NASK – PIB przekaże bezpośrednio w formie stypendiów i nagród wskazanym przez FRI laureatom i nauczycielom, według następujących kategorii:

 1. stypendia dla laureatów Olimpiady Informatycznej:
  1. laureaci I miejsca – 30 000 zł (3 000 zł miesięcznie, co najwyżej 8 laureatów I stopnia),
  2. laureaci II miejsca – 20 000 zł (2 000 zł miesięcznie, co najwyżej 24 laureatów I i II stopnia),
  3. laureaci III miejsca – 15 000 zł (1 500 zł miesięcznie, co najwyżej 48 laureatów, I, II i III stopnia).
 2. stypendia dla medalistów Międzynarodowej Olimpiady Informatycznej:
  1. złoty medal – 10 000 zł,
  2. srebrny medal – 7 500 zł,
  3. brązowy medal – 5 000 zł.
 3. stypendia dla medalistów Bałtyckiej Olimpiady Informatycznej, Środkowoeuropejskiej Olimpiady Informatycznej i Europejskiej Olimpiady Informatycznej Dziewcząt:
  1. złoty medal – 7 500 zł,
  2. srebrny medal – 5 000 zł,
  3. brązowy medal – 2 500 zł,
 4. stypendia dla nauczycieli za osiągnięcia w pracy z uczniami uzdolnionymi:
  1. stypendia I stopnia, osiągnięcia wybitne – 30 000 zł (3 000 zł miesięcznie, co najwyżej 4 laureatów),
  2. stypendia II stopnia, osiągnięcia wyróżniające – 20 000 zł (2 000 zł miesięcznie, co najwyżej 12 laureatów nagród I i II stopnia),
  3. stypendia III stopnia, osiągnięcia znaczące – 15 000 zł (1 500 zł miesięcznie, co najwyżej 24 laureatów nagród I, II i III stopnia),
  4. coroczne stypendium specjalne za osiągnięcia w pracy z uczniami uzdolnionymi informatycznie – dla informatycznego „superbelfra” – w wysokości 50 000 zł; nauczyciel może otrzymać stypendium dla superbelfra nie częściej niż raz na pięć lat.
 5. stypendia za osiągnięcia w finałach Akademickich Mistrzostw Świata w Programowaniu Zespołowym:
  1. drużynowy złoty medal – 90 000 zł (do podziału pomiędzy 3 zawodników),
  2. drużynowy srebrny medal – 75 000 zł (do podziału pomiędzy 3 zawodników),
  3. drużynowy brązowy medal – 60 000 zł (do podziału pomiędzy 3 zawodników).

Pierwszym okresem obowiązywania Porozumienia jest rok szkolny 2021/2022. Jednakże strony Porozumienia postanowiły nagrodzić medalistów olimpiad międzynarodowych w roku szkolnym 2020/2021, srebrnych medalistów Finałów Akademickich Mistrzostw Świata w Programowaniu Zespołowym rozegranych w październiku 2021 roku oraz czwórkę wybitnych nauczycieli:

44. Finały Akademickich Mistrzostw Świata w Programowaniu Zespołowym:

 • Uniwersytet Wrocławski, Mistrzostwo Europy, 5. miejsce w finałach, srebrny medal
  Anadi Agrawal, Jarosław Kwiecień, Adam Zyzik

Międzynarodowa Olimpiada Informatyczna:

 • Jan Strzeszyński, XIV LO, Warszawa, złoty medal
 • Antoni Buraczewski, III LO, Wrocław, srebrny medal
 • Bartłomiej Czarkowski, III LO, Gdynia, srebrny medal

Środkowoeuropejska Olimpiada Informatyczna:

 • Bartłomiej Czarkowski, III LO, Gdynia, złoty medal
 • Antoni Buraczewski, III LO, Wrocław, złoty medal
 • Jan Strzeszyński, XIV LO, Warszawa, srebrny medal
 • Jeremiasz Preiss, XIV LO, Wrocław, srebrny medal

Bałtycka Olimpiada Informatyczna:

 • Jan Strzeszyński, XIV LO, Warszawa, złoty medal
 • Bartłomiej Czarkowski, III LO, Gdynia, złoty medal
 • Antoni Buraczewski, III LO, Wrocław, srebrny medal
 • Łukasz Orski, ALO PWr, Wrocław, brązowy medal
 • Daniel Soboński, XIV LO, Warszawa, brązowy medal
 • Jeremiasz Preiss, XIV LO, Wrocław, brązowy medal

Europejska Olimpiada Informatyczna Dziewcząt:

 • Zuzanna Ossowska, III LO, Gdynia, złoty medal
 • Jadwiga Świerczyńska, III LO, Wrocław, złoty medal
 • Wiktoria Rozkosz, XIV LO, Warszawa, srebrny medal
 • Elżbieta Łabaj, SP nr 114, Kraków, brązowy medal

Wybitni nauczyciele:

 • Ireneusz Bujnowski, Białystok
 • Mirosław Mortka, Radom
 • Ryszard Szubartowski, Gdynia
 • Joanna Śmigielska, Warszawa

Stypendyści programu NASK 2020/2021

Laureatom serdecznie gratulujemy. Transmisję z uroczystości podpisania Porozumienia można obejrzeć pod adresem https://www.facebook.com/NASKpl/videos/930217974370242 (od minuty 8:58).